Bột kem cứng Diabetic Milk Base

    – Thương hiệu : Pregel – Loại : kem cứng, gelato – Đóng gói, đóng kiện : Gói, túi, bag – Trọng lượng, gói, cái thùng : 2 kg – Đơn vị, carton, kiện : kg – Xuất xứ : Italy – Tình trạng : trong kho Bột làm kem cứng, làm kem

Bột kem cứng Cremosa

– Thương hiệu : Pregel – Loại : kem cứng, gelato – Đóng gói, đóng kiện : Gói, túi, bag – Trọng lượng, gói, cái thùng : 2 kg – Đơn vị, carton, kiện : kg – Xuất xứ : Italy – Tình trạng : order

Bột kem cứng Diabetic Vanilla

  – Thương hiệu : Pregel – Loại : kem cứng, gelato – Đóng gói, đóng kiện : Gói, túi, bag – Trọng lượng, gói, cái thùng : 2 kg – Đơn vị, carton, kiện : kg – Xuất xứ : Italy – Tình trạng : trong kho Bột làm kem cứng, bột làm kem

Bột kem cứng Yellow cremissimo

  – Thương hiệu : Pregel – Loại : kem cứng, gelato – Đóng gói, đóng kiện : Gói, túi, bag – Trọng lượng, gói, cái thùng : 2 kg – Đơn vị, carton, kiện : kg – Xuất xứ : Italy – Tình trạng : trong kho Bột làm kem cứng, bột làm kem

Bột kem cứng ZEFIRO

  – Thương hiệu : Pregel – Loại : kem cứng, gelato – Đóng gói, đóng kiện : Gói, túi, bag – Trọng lượng, gói, cái thùng : 1.5 kg – Đơn vị, carton, kiện : kg – Xuất xứ : Italy – Tình trạng : order Bột làm kem cứng, bột làm kem gelato

Bột kem cứng Fruit base milk free

– Thương hiệu : Pregel – Loại : kem cứng, gelato – Đóng gói, đóng kiện : Gói, túi, bag – Trọng lượng, gói, cái thùng : 2 kg – Đơn vị, carton, kiện : kg – Xuất xứ : Italy – Tình trạng : trong kho

Bột kem cứng Chocolate Black Sprint

– Thương hiệu : Pregel – Loại : kem cứng, gelato – Đóng gói, đóng kiện : Gói, túi, bag – Trọng lượng, gói, cái thùng : 1.75 kg – Đơn vị, carton, kiện : kg – Xuất xứ : Italy – Tình trạng : order

Bột kem tươi Yogurt sprint

– Thương hiệu : Pregel – Loại : tươi, soft serve – Đóng gói, đóng kiện : Gói, túi, bag – Trọng lượng, gói, cái thùng : 1 kg – Đơn vị, carton, kiện : kg – Xuất xứ : Italy – Tình trạng : trong kho

Bột kem tươi Yogurt light strawberry

– Thương hiệu : Pregel – Loại : tươi, soft serve – Đóng gói, đóng kiện : Gói, túi, bag – Trọng lượng, gói, cái thùng : 0.92 kg – Đơn vị, carton, kiện : kg – Xuất xứ : Italy – Tình trạng : order

Bột Làm Kem – Cửa Hàng Bột Làm Kem – Bột Làm Kem Ngon